Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego żłobka prosimy o wypełnienie zgłoszenia online poniżej lub pobranie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do naszego żłobka.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wypełnionej karty zgłoszenia do siedziby żłobka prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia karty na adres e-mail: [email protected]

Pobierz kartę zgłoszenia

  1. Dane o dziecku

  2. Dane kontaktowe rodziców


  3. Informacje dodatkowe

  TakNie

  4. Informacje o dziecku

  4.1 Informacje o stanie zdrowia:

  a. Dziecko urodzone w porodzie:
  przedwczesnym,o czasie,po terminie

  b. Odżywianie:

  4.2 Pozostałe informacje: upodobania, zainteresowania, sposób zasypiania.

  5. Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka:
  W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się
  przestrzegania postanowień regulaminu rekrutacjiprzestrzegania postanowień regulaminu placówkiprzestrzegania regulaminu przyprowadzania i odbierania dziecipodawania na bieżąco wszelkich zmian w podanych wyżej informacjachregularnego uiszczania opłat za udział w projekcieprzyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę do tego upoważnionąprzyprowadzania do placówki zdrowego dziecka

  6. Pobierz Oświadczenie uczestnika projektu
  oraz załącz wypełnione:

  7. Pobierz Formulrza rekrutacyjny
  oraz załącz wypełnione: