Irena Karolak-Jóźwiak Biuro Informacji Turystycznej i Usług Turystycznych AQA TUR realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wesołe szkraby w Kramsku.

Celem projektu jest powrót na rynek pracy oraz jej poszukiwanie przez 18 Kobiet i 2 Mężczyzn rodziców/opiekunów wyłączonych z rynku pracy w związku z sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Kramsk w terminie  od 01.01.2019 r. do 31.01.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 
388 441,12 zł

nr RPWP.06.04.01-30-0002/18

Program Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2020

  • Oś priorytetowa nr 6: Rynek Pracy
  • Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
  • Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Pobierz Szczegółowy opis programu