Procedury dla rodziców związane z COVID-19

Drodzy rodzice,

prosimy o zapoznanie się z powyższymi procedurami oraz z oświadczeniem rodzica, które należy podpisać i dostarczyć do placówki.
Prosimy również o podpisanie zgody na pomiar temperatury dziecka, które jest niezbędna przy przyjęciu dziecka do placówki.