Poniżej publikujemy treść naszej umowy zawartej z Gminą Kramsk.

Jeżeli poniższy podgląd pliku jest niedostępny, pobierz plik tutaj.

Poniżej publikujemy treść załącznika do umowy głównej zawartej z Gminą Kramsk.

Jeżeli poniższy podgląd pliku jest niedostępny, pobierz plik tutaj.