Żłobek „Wesołe Szkraby w Kramsku” rozpoczął swoją działalność w lutym 2019 roku i funkcjonuje jako placówka niepubliczna.

Swoja historię rozpoczęliśmy 9 lat wcześniej otwierając i prowadząc pod tym samym adresem nasze Przedszkole „Kukułeczka” – przedszkole stworzone dla Państwa pociech z myślą o ich jak największym dobru.

Zarówno w przedszkolu jak również w żłobku nie zastępujemy rodziców, lecz im pomagamy. Dzieciaki są dla nas bardzo ważne i każde z nich może czuć u nas bezpiecznie – jak w domu.

Jakie są nasze główne zadania?

 1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym   Środowisku.
 2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
 3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania  odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 5. Rozwijanie wrażliwości moralnej.
 6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu  przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym. Nauka rozumienia zjawisk przyczynowo – skutkowych.
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
 9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. Dobrem dziecka.
 2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych.
 3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych