Informacja dotycząca dotacji z Gminy Kramsk

W okresie od 15 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Gmina Kramsk udzielać będzie dotacji celowej w wysokości 150 zł na miesiąc, a w lutym 75 zł, na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kramsk objęte opieką w żłobku.”